Dineke Terpstra-Kerkhof

Dineke Terpstra-Kerkhof
Emailadres
Nevenfuncties
Spinning/Sportinstructeur en gastvrouw bij Sport- en afslankcentrum Julia in Harkema (bezoldigd) -- Bestuurslid Plaatselijk Belang Kootstertille (onbezoldigd) -- Coördinator jeugdwerk ‘Us Tillehonk’ Kootstertille (onbezoldigd) -- Presidente vrouwenvereniging GKV Drogeham (onbezoldigd) -- Koster GKV Drogeham (onbezoldigd) -- Vrijwilliger en teamcoach Nederlands Bijbelgenootschap (onbezoldigd) -- Lid werkgroep BIO NEE Kootstertille (onbezoldigd)