Anita Vellema-Plazier

Anita Vellema-Plazier
Nevenfuncties
Eigenaar Yn Oarder, administratieve dienstverlening (bezoldigd) -- Voorzitter schoolraad CBS De Merlettes (onbezoldigd) -- Lid ledenraad Noventa -- Algemeen bestuurslid Stichting Skûtsje Wâldwiif Koatstertille (onbezoldigd) -- Websitebeheerder Stichting Present De Wâlden (onbezoldigd) -- Ambassadeur voor werving van pleegouders (onbezoldigd)