Sjon Stellinga

Politieke partij
PvdA
Adres
Siccamawei 25
9284 TL Augustinusga
Nevenfuncties
Bestuurslid Stichting Wrâlsfrucht (onbezoldigd) -- Bestuurslid Stichting Amita Amali (onbezoldigd) -- Voorzitter Stichting it Blauknopke Surhuisterveen (onbezoldigd)
Sjon Stellinga uit Augustinusga werd in de jaren tachtig van de vorige eeuw lid van de Partij van de Arbeid omdat hij ervan overtuigd was en is dat onze samenleving maakbaar is en dat kennis, macht en inkomen eerlijker en rechtvaardiger moesten worden verdeeld. Elk dubbeltje moet de kans krijgen zich tot een kwartje te ontwikkelen was het toenmalige adagium. Vanuit die overtuiging is Sjon ontwikkelingswerker, vakbondsmedewerker, wethouder en burgemeester geweest. En nu dus, sinds de verkiezingen van maart 2018, raadslid van Achtkarspelen.

Stemgedrag

190 stemmen, 84% voor
Onderwerp Datum Stem Uitslag Uitslag