Edwin de Vries

Edwin de Vries
Nevenfuncties
Leerkracht Portalis Groningen (bezoldigd) -- Lid medezeggenschapsraad CBS De Hoekstien Surhuisterveen (onbezoldigd)