Vraagbaak

Het archief van de vergaderstukken van 2005 t/m juli 2018 vindt u hier:


https://besluitvorming.wormerland.nl/Vergaderingen

Alle livestreams zijn te vinden via de kalender, op de dag van de vergadering zelf.
De uitzendingen blijven hier ook na de vergadering staan.


https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/wormerland

Er zijn verschillende manieren om in contact te komen met de gemeenteraad. Als u een e-mail of brief aan de gemeenteraad schrijft wordt deze geplaatst op de lijst van ‘Ingekomen brieven aan de Raad’. Als het kan, gebeurt dat voor de eerstvolgende voorrondevergadering van Algemene Zaken. Deze lijst wordt met een behandelvoorstel vastgesteld in deze vergadering. De brief zelf wordt niet inhoudelijk besproken. Het kan zijn dat de raad besluit het college op de dragen om uw e-mail of brief verder af te doen. Uw brief (en dus uw gegevens) wordt ter bescherming van privacy gevoelige informatie niet openbaar op onze website geplaatst.
Bedenk van tevoren aan wie u de brief moet richten. In het algemeen geldt: bij zaken in uitvoering of individuele zaken kunt u zich het beste tot het college richten. Ook kunt u uw brief natuurlijk zowel aan het college als de gemeenteraad richten.
U kunt hiervoor het e-mailadres griffie@wormerland.nl gebruiken.

De verzamellijst met ingekomen brieven is openbaar, hierop worden geen privacy gevoelige NAW-gegevens opgenomen. Een voorbeeld van deze totaallijst kunt u via de onderstaande link bekijken.


https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/wormerland/27eab4f3-37eb-490d-bf31-38595369f443