Vraagbaak

U kunt gebruik maken van het spreekrecht bij een geagendeerd onderwerp (Stedelijke commissie en Stadsdeelcommissie) of niet geagendeerd onderwerp (alleen Stadsdeelcommissie). U kunt zich aanmelden bij de secretaris van de commissie, uiterlijk tot 10 uur op de dag van de vergadering. De contactgegevens zijn te vinden op de agenda van de betreffende vergadering. U ontvangt vervolgens nadere informatie over de procedure.


https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/enschede

U kunt als inwoner of organisatie schriftelijk reageren op een geagendeerd onderwerp of een vraag, idee of probleem voorleggen aan de gemeenteraad of raadscommissie die over het onderwerp gaat, door een brief of e-mail te sturen naar de ondersteuning van de gemeenteraad, de raadsgriffie:

Gemeenteraad Enschede, Postbus 20, 7500 AA Enschede
e-mail: raadsgriffie@enschede.nl

Alle brieven en e-mails worden digitaal geregistreerd in het gemeentelijke postregistratiesysteem en digitaal ter kennisneming aangeboden voorgelegd aan de raad. Het is aan de individuele raadsleden of raadsfracties om te reageren of iets met uw brief of mail te doen: u uitnodigen, het onderwerp agenderen, uw bijdrage betrekken bij de bespreking van een onderwerp, vragen aan het gemeentebestuur stellen, enz. Daarnaast wordt uw brief/e-mail in handen van een betrokken ambtenaar gelegd die u desgewenst inhoudelijk antwoord geeft.
Ook kunt u contact opnemen met individuele raadsleden. De contactgegevens vindt u in de Wie-is-wie.


https://ris2.ibabs.eu/People/Profiles/enschede/ce2baae0-9a4b-4e39-ae12-99a54557bf97