Vraagbaak

Ingekomen brieven gericht aan de gemeenteraad worden op de openbare lijst van ingekomen stukken geplaatst. De griffie geeft daarbij een advies over de afdoening aan. In principe wordt de naam en woonplaats van de briefschrijver gepubliceerd, tenzij de briefschrijver dit niet wenst of als er privacy redenen zijn om dit niet te doen hierbij rekening houdend met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hoe de gemeente in zijn algemeenheid omgaat met privacy leest u in de privacy richtlijn (zie hieronder). Een raadslid kan via de griffie de contactgegevens van de briefschrijver opvragen. Een raadslid kan via het presidium vragen een ingekomen brief te agenderen.De lijst wordt afgesloten een week voordat het presidium (één keer per maand) bijeenkomt. Deze afsluiting wordt door de griffie zichtbaar gemaakt in de lijst met ingekomen stukken. Stukken die daarna binnenkomen volgen een zelfde procedure (in een volgende cyclus). Nadat een brief bij de griffie binnenkomt, neemt de griffie contact met de briefschrijver op over de procedure en/of wordt een schriftelijke bevestiging van ontvangst verstuurd.

https://www.dantumadiel.frl/privacyverklaring-dantumadiel
Door op onderstaande link te klikken kunt u de website van de gemeente Dantumadiel benaderen.

https://www.dantumadiel.frl/
U kunt via onderstaande link de stukken van 2014 - 2018 terugvinden.

https://dantumadiel.notubiz.nl/
Door op onderstaande link te klikken, komt u op de site waar alle actuele gemeentelijke verordeningen en regelingen worden gepubliceerd.:

https://www.overheid.nl/lokale-wet-en-regelgeving