Vraagbaak

Informatie over en van de gemeenteraad is opgenomen in het raadsinformatiesysteem iBabs.

Onder het tabblad Wie is Wie kunt u zien wie de raadsleden zijn en wat hun stemgedrag is.

Onder het tabblad Kalender vindt u alle openbare raadsbijeenkomsten en bijbehorende documenten.

Onder het tabblad Overzichten kunt u o.a. ingediende schriftelijke vragen bekijken. Ook zijn er overzichten van ingediende moties, toezeggingen aan de raad of ingekomen stukken (zowel interne als externe).

Onder het tabblad ‘Vraagbaak’ vindt u informatie over bijvoorbeeld de soorten van bijeenkomsten van de raad en wat de raad doet. Ook vindt u daar links naar de digitale archieven van de gemeente Dantumadiel

U kunt rechtstreeks contact opnemen met raadsleden / fracties. Voor de contactgegevens kunt u gebruik maken van onderstaande URL.


https://ris2.ibabs.eu/People/Profiles/dantumadiel/37cd56f9-d1d1-41e6-bb6c-f2e4c17c4ac5

DE GEMEENTERAAD ALS VOLKSVERTEGENWOORDIGER
De raadsleden worden iedere 4 jaar door de inwoners van de gemeente gekozen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. De gemeenteraad vertegenwoordigt op deze wijze de inwoners. Er zijn in totaal 17 raadsleden verdeeld over 7 fracties.

DE GEMEENTERAAD NEEMT BELANGRIJKE BESLUITEN
De gemeenteraad bepaalt het beleid en neemt de belangrijkste beslissingen. Bijvoorbeeld het vaststellen van de begroting. De raad stelt de verordeningen (gemeentelijke wetten) vast. Daarnaast kan de raad een plan goedkeuren, verwerpen of veranderen. Ook kan hij zelf het initiatief nemen tot het maken van een plan.

DE GEMEENTERAAD CONTROLEERT
De gemeenteraad benoemt de wethouders en controleert of het college van burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoert en de afgesproken doelstellingen haalt.

Ingekomen brieven gericht aan de gemeenteraad worden op de openbare lijst van ingekomen stukken geplaatst. Via de website www.dantumadiel.frl (gemeenteraad >> overzichten) Bij het publiceren van ingekomen stukken wordt rekening gehouden met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In principe wordt de naam en woonplaats van de briefschrijver gepubliceerd, tenzij de briefschrijver dit niet wenst, of als er privacy redenen zijn om dit niet te doen. Hoe de gemeente in zijn algemeenheid omgaat met privacy leest u in de privacy richtlijn (zie hieronder). Een raadslid kan via de griffie de contactgegevens van de briefschrijver opvragen. Een raadslid kan via het presidium vragen een ingekomen brief te agenderen.De lijst wordt afgesloten een week voordat het presidium (één keer per maand) bijeenkomt. Deze afsluiting wordt door de griffie zichtbaar gemaakt in de lijst met ingekomen stukken. Stukken die daarna binnenkomen volgen eenzelfde procedure (in een volgende cyclus). Nadat een brief bij de griffie binnenkomt, neemt de griffie contact met de briefschrijver op over de procedure en/of wordt een schriftelijke bevestiging van ontvangst verstuurd.


https://www.dantumadiel.frl/privacyverklaring-dantumadiel

Door op onderstaande link te klikken, komt u op de site waar alle actuele gemeentelijke verordeningen en regelingen worden gepubliceerd.:


https://www.overheid.nl/lokale-wet-en-regelgeving

Door op onderstaande link te klikken kunt u de website van de gemeente Dantumadiel benaderen.


https://www.dantumadiel.frl/

Dorpsbelang heeft in samenwerking met Faber een camera geplaatst waardoor belangstellenden de ontwikkelingen van de bouw life kunnen volgen.


http://www.doarpsbelangen-damwald.nl/static/projecten/5/Campus_Damwld

Geacht raadslid,
Eenmalig aanmelden voor de wachtwoord reset tool
Heeft u zich hier niet eerder voor aangemeld? Doe dat dan hier vóórdat u op vakantie gaat (aanmelden kan zowel vanaf huis als op het werk).
Tijdens de aanmelding wordt naast uw inlogaccount en wachtwoord ook gevraagd naar uw mobiele nummer.
Het systeem heeft dit nodig om u een verificatie SMS te kunnen sturen.

Wachtwoord vergeten? Het resetten van uw wachtwoord kan op twee manieren
1.Op http://www.remoteleeuwnet.nl ziet u de volgende tekst met daarin een link waarop u kunt klikken: “Wachtwoord vergeten? Klik dan hier voor het opnieuw instellen van uw wachtwoord”.
Klik op de link en daarna op “Wachtwoord vergeten” en volg de stappen.

Waar moet een wachtwoord minimaal aan voldoen?
• Het wachtwoord bevat minimaal 8 tekens
• Het wachtwoord bevat tekens uit minimaal drie van onderstaande categorieën:
o Hoofdletters (A – Z)
o Kleine letters (a – z)
o Cijfers (0 – 9)
o Niet-alfanumerieke tekens zoals !#@$%^_+

• Het wachtwoord mag niet (een deel van) je eigen naam of gebruikersnaam bevatten
• De laatste 5 wachtwoorden mogen niet opnieuw gebruikt worden
• Een wachtwoord kan maar 1 x per 24 uur gewijzigd worden. Dus als u op maandag om
12:00 uw wachtwoord wijzigt dan kunt u deze niet eerder weer wijzigen dan dinsdag na 12:00

Heeft u naar aanleiding van deze mail nog vragen, opmerkingen of tips?
Telefonisch zijn wij van maandag t/m vrijdag tussen 8:00-17:00 te bereiken op (058) 233 8228 keuze 1 of via de TOPdesk Selfservice.

Met vriendelijke groet,

Servicedesk
Shared Servicecentrum Leeuwarden

E servicedesk@leeuwarden.nl
T (058) 233 82 28


https://wachtwoordreset.leeuwarden.nl/