Vraagbaak

Zit uw vraag hier niet bij? Geen probleem, de griffie is er om u te helpen! Klik bovenaan deze pagina op 'Contact' . Of klik op de link hieronder.


https://ris2.ibabs.eu/Contact/Index/Terschelling

Eilandakkoord

Op 28 mei 2018 is het eilandakkoord vastgesteld.
Het eilandakkoord is voortgekomen uit de gesprekken die gevoerd zijn met de raadsfracties, eilanders, ondernemers en belangenorganisaties.
In het eilandakkoord geven de PvdA en VVD aan “Samen met de eilanders te willen bouwen aan een krachtig, mooi en leefbaar Terschelling” . Om die reden heeft de coalitie ingezet op een eilandakkoord; een akkoord met een breed draagvlak op het eiland."
Het eilandakkoord kunt u terugvinden door te klikken op de link hieronder.


https://bestuur.terschelling.nl/bestuur/eilandakkoord_3995/

In de onderstaande kopjes treft u informatie aan over

De gemeenteraad en raadscommissie vergaderen op  woensdagavond altijd vanaf 19.30 uur.
Voor vergaderplanning en agendastukken, klik in de bovenbalk op  'Kalender'. Of klik op de link hieronder.


https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/Terschelling

De agenda en alle vergaderstukken zijn vanaf tien dagen voor de vergadering in te zien. Klik in de bovenbalk op; 'Kalender'. De agendastukken van de vergadering kunt u ook bekijken in de informatieruimte van het gemeentehuis. Voor openingstijden zie de site van de gemeente Terschelling of klik op de link hieronder.
Agendastukken vóór 2020 vindt u in de 'Vraagbaak' en in de bovenbalk bij 'Archief '


https://www.terschelling.nl/home-terschelling/openingstijden_42762/

Door maatregelen  i.v.m. de bestrijding van het Corona virus is het op dit moment niet mogelijk om vergaderingen van de raad en raadscommissie bij te wonen. De publieke tribune is gesloten. De vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissie zijn wel online (zowel live als naderhand) te volgen. Klik op de link hieronder om toegang te krijgen tot de uitzendingen.


https://terschelling.raadsinformatie.nl/

U bekijkt de commissie- en raadsvergaderingen live/ naderhand door te klikken op onderstaande link. Van de vergaderingen worden opnames gemaakt. Hierdoor zijn de de vergaderingen ook achteraf te bekijken via deze website en via TerschellingTv.


https://terschelling.raadsinformatie.nl/

Wilt u als inwoner, organisatie of bedrijf raadsleden toespreken in een commissievergadering? Dat kan!  Neem contact op met de griffie. Klik in de bovenbalk op; ‘Contact’ of op de link hieronder.
Aan inspreken zijn wel een paar regels verbonden.
Inspreekregels
• Inspreken kan alleen in commissievergaderingen. Bij geagendeerde agendapunten maar ook over andere onderwerpen;
• Aanmelden voor inspreken kan tot 24 uur van tevoren (i.v.m. Corona maatregelen). Dit kan door te bellen of via e-mail. Klik op onderstaande link voor contact met de griffie.
• De maximale inspreektijd is 5 minuten.
• In de raadszaal wordt respectvol met elkaar omgegaan. De raadscommissie accepteert geen beledigingen in uw inspraak. Als u zich hier niet aan houdt, zal de voorzitter u het woord ontnemen;
• Het is van belang uw inspraak op te schrijven. U kunt deze dan na uw inspraak afgeven bij de griffie. Die voegt uw inspraak toe aan het verslag van de vergadering.


https://ris2.ibabs.eu/Contact/Index/Terschelling

Wilt u een bericht ontvangen wanneer er nieuwe vergaderstukken gepubliceerd zijn? Klik dan op de link hieronder en meld u aan!
Vindt u dit lastig of lukt het niet? Neem contact op met de griffie. Wij helpen u graag! Klik in de bovenbalk op 'Contact'.

.


https://gemeenteraadterschelling.us15.list-manage.com/subscribe?u=89357167d11297a8e93f0e5e5&id=8a338c0062

Op IBabs, het vergadersysteem van de gemeenteraad vindt u alle vergaderstukken en andere openbare stukken terug.
Er is ook een app van iBabs voor op uw tablet of uw mobiele telefoon:
• iBabs op uw tablet: download de app ‘iBabs Pro’
• iBabs op uw mobiele telefoon: download de app ‘iBabs’
U heeft de volgende inloggegevens nodig:
• Site: Terschelling
• E-mailadres: burger
• Wachtwoord: burger.
Lukt het niet of heeft u een vraag? De griffie helpt u graag! Via onderstaande link vindt u de contactgegevens.


https://ris2.ibabs.eu/Contact/Index/Terschelling

De eerstvolgende editie van Et er oer ha/ Et ‘r ower hewwe / et staat gepland op 14 oktober 2020
In verband met maatregelen omtrent de bestrijding van Corona zal het Et er oer ha in een andere vorm worden georganiseerd.
Heeft u een onderwerp?
Neem dan contact op met de griffie via 0562- 446244. Of klik op de link hieronder. De griffier vertelt u over de gang van zaken. Ook krijgt u informatie over  welke acties nodig zijn om uw bijdrage/presentatie op de lijst met onderwerpen te kunnen plaatsen.
Meer informatie over het Et er oer ha? Lees verder bij punt 3.6..


https://ris2.ibabs.eu/Contact/Index/Terschelling

Hieronder vindt u alle belangrijke informatie over de gemeenteraad.

De gemeenteraad vertegenwoordigt de bevolking van Terschelling. Samen met het college van burgemeester en wethouders vormt de gemeenteraad het bestuur van de gemeente.

De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente Terschelling en vertegenwoordigt alle inwoners. De inwoners (vanaf 18 jaar en ouder) bepalen elke vier jaar, tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, wie er in de raad komt. De gemeenteraad van Terschelling bestaat uit 11 leden, verdeeld over 5 politieke partijen (PvdA, VVD, Plaatselijk Belang Terschelling, CDA en Samen Terschelling). De burgemeester is onafhankelijk voorzitter van de raad.
Coalitie en oppositie
De fractie van de PvdA en de VVD vormen samen de coalitie en hebben de wethouders voorgedragen.
Plaatselijk Belang Terschelling, CDA en Samen Terschelling vormen de oppositie.
Voor meer informatie over de gemeenteraad kijk bij de Vraagbaak onder het kopje 3.4.  'Wat doet de gemeenteraad'?
In de onderstaande link kunt u de samenstelling van de gemeenteraad terugvinden. Wanneer u op de persoon klikt, kunt u contactgegevens en verdere informatie bekijken.


https://ris2.ibabs.eu/People/Profiles/Terschelling/67587dd1-3555-4c70-b2ea-befee4f8e5c9

Wilt u iets onder de aandacht brengen van de raad? Schrijf dan een brief aan de gemeenteraad van Terschelling.
Tips voor een brief/email aan de raad: Als u een brief of e-mail schrijft aan de raad, houd er dan rekening mee dat de correspondentie met de raad openbaar is. Dat betekent dat uw brief later is terug te vinden bij de ingekomen stukken van een raadsvergadering.
1.Houd uw brief kort en krachtig. Leg duidelijk uw probleem, voorstel of idee uit.
2. Vermeld uw eigen (email)adres  Uw brief of e-mail wordt opgeslagen en naar de raadsleden gestuurd. U ontvangt een ontvangstbevestiging. Een antwoord van of namens de raad komt ongeveer na zes weken. In de zomer vergadert de raad niet en duurt beantwoording langer. Als er door uw brief veel uit te zoeken is of er officiële stappen nodig zijn, duurt het ook langer. Het kan ook zijn dat er geen antwoord komt. Dan is uw brief “voor kennisgeving aangenomen”. Dat is dan afgesproken in een raadsvergadering, bij het agendapunt “Vaststellen lijst ingekomen stukken”.
3. Richt uw brief/e-mail altijd duidelijk aan de gemeenteraad. Anders wordt uw brief door de gemeente behandeld en zal de brief niet naar de raadsleden gaan.
U richt uw brief aan:
Gemeenteraad van Terschelling
Postbus 14
8880AA West- Terschelling
Uw e-mail stuurt u aan:
grifts@terschelling.nl  met de vermelding: "Aan de gemeenteraad: "+ het onderwerp.
Ook uitnodigingen, verzoeken of andere post voor de gemeenteraad kunt u naar de griffie sturen.
Voor vragen over uw brief aan de raad, kunt u contact opnemen met de griffie via onderstaande link.


https://ris2.ibabs.eu/Contact/Index/Terschelling

Wat er met uw e-mail of uw brief gebeurt
Uw e-mail of brief gaat aan het eind van elke week naar alle raadsleden. Ook komt het op de lijst van ingekomen stukken op de agenda voor de eerstvolgende raadsvergadering.
De gemeenteraad kan het volgende met uw e-mail of brief doen:

  • Voor kennisgeving aannemen. Dit gebeurt meestal.
  • Uw mening meewegen als ze een besluit nemen.
  • Het college van burgemeester en wethouders (B&W) vragen om een inhoudelijke reactie te geven. Deze reactie krijgt u dan binnen 6 weken.
  • Toevoegen aan een onderwerp op de agenda van een raadscommissie of de raad. (eventueel openbaar op uw verzoek)

Uw e-mail of brief aan de gemeenteraad is in principe openbaar:

  • De Griffie kan de brief of e-mail doorsturen naar mensen die hem opvragen.
  • De gemeenteraadsleden kunnen er in openbare vergaderingen over praten.
  • Privacygevoelige gegevens als namen, adressen en telefoonnummers worden onherkenbaar gemaakt indien de brief wordt opgevraagd.

U krijgt geen inhoudelijke reactie van de raad als geheel. Dit omdat niet alle politieke partijen in de gemeenteraad dezelfde mening hebben over de verschillende onderwerpen die onder hun aandacht komen. U kunt natuurlijk altijd individuele fracties van politieke partijen in de raad benaderen. Zie hiervoor de link hieronder! Klik op een raadslid voor contactgegevens.


https://ris2.ibabs.eu/People/Profiles/Terschelling/67587dd1-3555-4c70-b2ea-befee4f8e5c9

Als u klikt op de link hieronder, komt u op de aanmeldpagina voor de nieuwsbrief van de gemeenteraad. U ontvangt dan in uw mailbox na elke raadsvergadering een nieuwsbrief van de gemeenteraad.
Vindt u dit lastig of lukt het niet? Neem contact op met de griffie. Wij helpen u graag via grifts@terschelling.nl. Of klik in de bovenbalk op; 'Contact'


https://gemeenteraadterschelling.us15.list-manage.com/subscribe?u=89357167d11297a8e93f0e5e5&id=8a338c0062

Twitter - Via @RTerschelling https://twitter.com/RTerschelling
kunt u nieuwsberichten over de raad via Twitter volgen.

Bestuurlijk Informatiesysteem (IBabs) - De gemeenteraad van Terschelling publiceert alle openbare agenda’s en vergaderstukken in het Bestuurlijk Informatiesysteem (IBabs). Klik hiervoor bovenin de balk op  "Kalender".

Uitzendingen - De vergaderingen van de gemeenteraad worden via de website live uitgezonden. De vergaderingen kunnen ook achteraf, in zijn geheel of op onderwerp of spreker, teruggekeken worden. Klik in de bovenbalk op "Uitzendingen"

Nieuws - U kunt zich inschrijven voor de digitale nieuwsbrief van de gemeenteraad van Terschelling via de link hieronder.


https://gemeenteraadterschelling.us15.list-manage.com/subscribe?u=89357167d11297a8e93f0e5e5&id=8a338c0062

Wilt u meer weten over het werk van de gemeenteraad? Meld u dan aan voor een bijeenkomst; 'Gast van de raad. U krijgt een kijkje achter de schermen van de gemeenteraad van Terschelling. Burgemeester en enkele raadsleden ontvangen u om 18.30 uur in de raadszaal. Daar wordt u onder het genot van een broodmaaltijd bijgepraat over de werkwijze van de gemeenteraad . Ook wordt de voorliggende vergadering besproken. Wilt u een keer 'Gast van de raad zijn'? Meld u zich dan aan bij de griffier via de link hieronder. Iedereen is van harte welkom! Omdat we tijd willen nemen voor de deelnemers kunnen er maximaal 6 personen per keer te gast zijn.


https://ris2.ibabs.eu/People/Details/Terschelling/c1f1e707-ffc8-4eb4-aaa5-4e81e6683618?categoryId=5f7a7ded-c40c-4aa4-a08a-96ea4fdf2da1

De taken van gemeenteraadsleden beperken zich niet tot de raadszaal. De raad vindt het ook belangrijk om met burgers, bedrijven en organisaties in gesprek te gaan. Een paar keer per jaar brengt de gemeenteraad daarom een bezoek aan verschillende organisaties, bedrijven en verenigingen.
U kunt de gemeenteraad als bedrijf of instelling ook zelf uitnodigen. Voor contact met de griffie klik op de link hieronder.


https://ris2.ibabs.eu/Contact/Index/Terschelling

Onder deze kopjes vindt u meer inhoudelijke informatie met betrekking tot de gemeenteraad.

Voordat de gemeenteraad over een onderwerp een besluit neemt, gaat daar vaak een heel traject aan vooraf. Dit gebeurt aan de hand van een vergaderstructuur.
De gemeenteraad van Terschelling vergadert volgens de vergaderstructuur van:
1. Presidium
2. Commissie
3. Raad
In de vraagbaak vindt u per vergadertype meer informatie over de inhoud en functie.
De vergadercyclus van alle openbare vergaderingen kunt opzoeken via het tabje; 'Kalender' in de bovenbalk. Of klik op de link hieronder.


https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/Terschelling

Het presidium bestaat uit de voorzitter van de gemeenteraad, de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de raadscommissie, de griffier en de fractievoorzitters. Het presidium stelt de voorlopige agenda van de commissie- en gemeenteraadsvergadering op.  Ook adviseert ze de raad over wat er met de ingekomen stukken van de raad moet gebeuren. Daarnaast geeft ze adviezen aan de raad over de organisatie van het werk van de raad en zijn commissies.
De vergaderingen van het presidium zijn niet openbaar.

Voordat een voorstel in de raad komt, is er al heel wat aan vooraf gegaan. Zo bereidt het college van burgemeester en wethouders een groot aantal van de voorstellen eerst voor.
Raadscommissievergadering
De meeste onderwerpen worden eerst in de raadscommissie besproken. Daarna worden ze in de raadsvergadering voor besluitvorming aangeboden. De leden van de commissievergaderingen bestaan uit raadsleden en commissieleden. Commissieleden zijn geen raadslid.  Wel mogen ze namens hun partij in de raadscommissie spreken. De voorzitter van een commissie is altijd een raadslid. De voorzitter van de raadscommissie is mevrouw M. Spanjer- Ramaker, de vice voorzitter is de heer D. Ruige.
In de raadscommissie wisselen raadsleden en commissieleden informatie uit. Ook vormen ze hun mening door vragen te stellen over voorstellen van het college en mogelijke andere onderwerpen. Inwoners en vertegenwoordigers van organisaties en verenigingen enzovoort kunnen tijdens de commissievergaderingen inspreken. Ook het college is vertegenwoordigd om mee te denken en vragen te beantwoorden. Soms nodigt de raadscommissie een expert uit. De raadscommissie adviseert de raad daarna over besluiten die de gemeenteraad moet nemen. De kalender met data van alle raadscommissies vindt u in de link hieronder


https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/Terschelling

De gemeenteraad is het hoogste orgaan van het gemeentebestuur. De raad beslist over het beleid en neemt alle andere beslissingen die voor de gemeente belangrijk zijn. Elke vier jaar kiezen de inwoners van de gemeente van 18 jaar en ouder een nieuwe gemeenteraad.
De gemeenteraad heeft drie belangrijke taken:
1. Hoofdlijnen beleid bepalen
De gemeenteraad buigt zich over allerlei onderwerpen die voor de gemeente en haar inwoners belangrijk zijn.
2. Inwoners vertegenwoordigen
Door contact met de inwoners van de gemeente Terschelling te onderhouden weten raadsleden wat er speelt en leeft op het eiland. Zij nemen de belangen van de inwoners mee bij het nemen van besluiten.
3. Dagelijks bestuur controleren
De raad ziet er op toe of het college alle plannen die zij hebben aangenomen wel uitvoert. Ook controleren ze of deze plannen goed  en binnen budget worden uitgevoerd.
De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad. Waarnemend raadsvoorzitter is mevrouw Oosterbaan. De tweede waarnemend raadsvoorzitter is mevrouw Spanjer - Ramaker.
Wilt u weten wie er in de gemeenteraad zit? Klik dan op de link hieronder.


https://ris2.ibabs.eu/People/Profiles/Terschelling/67587dd1-3555-4c70-b2ea-befee4f8e5c9

De griffie verzorgt de secretariële, procesmatige en inhoudelijke ondersteuning van raadsleden. Aan het hoofd van de raadsgriffie staat de eerste adviseur voor de gemeenteraad: de raadsgriffier. Deze faciliteert en bewaakt het democratisch proces van de besluitvorming. Hiermee vormt de griffie de verbinding tussen inwoners, gemeenteraad en de ambtelijke organisatie.
Ook de burger kan rekenen op de griffie. Zoekt u als inwoner, organisatie of bedrijf contact met raad, fracties en/of raadsleden? Wilt u iets onder de aandacht brengen? Of wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Dan staat de griffie voor u klaar! Klik bovenaan in de balk op de knop; 'Contact' of op de link hieronder


https://ris2.ibabs.eu/Contact/Index/Terschelling

Et er oer ha/ Et 'r ower hewwe / Et er oer habbe
Et er oer ha/ Et 'r ower hewwe / Et er oer habbe is een gesprek tussen raadsleden en belanghebbenden zoals inwoners, instellingen en ondernemers.
Sinds 2018 vindt deze bijeenkomst plaats in een nieuwe opzet, waarbij de initiatiefnemers hun plan heel kort presenteren. Hierna nemen de initiatiefnemers elk aan een eigen tafel plaats waar ze beschikbaar zijn voor een nader gesprek en het beantwoorden van vragen.

De raad wil het op die manier inwoners en andere belanghebbenden gemakkelijk maken om met elkaar in gesprek te komen. Bovendien kan de raad de opvattingen, ervaringen en kennis van de deelnemers meenemen in de raadsvergadering. Daar neemt de raad een besluit over het onderwerp.

Via de knop 'Vergaderingen' op de website en de Terschellinger worden onderwerp, plaats en tijd bekend gemaakt. Het presidium bepaalt wie actief uitgenodigd wordt. Verder is een ieder welkom om over dat onderwerp te komen spreken.
De eerstvolgende editie zal plaatsvinden op 14 oktober  2020. Deze editie is, in verband met maatregelen omtrent de bestrijding van Corona, digitaal. Op deze website, in de Terschellinger en andere kanalen zal hier meer uitleg over worden gegeven.

De spelregels van Et er oer ha / Et ‘r ower hewwe / Et er oer habbe.

1. U geeft zich op voor het Et er Oer ha
    Dit doet u door zich aan te melden bij de griffie. De griffie vertelt u wat nodig is om mee te doen. Hulp nodig of direct aanmelden? Klik bovenaan in de balk op 'Contact'.
2. U bent uitgenodigd
 U kunt plaatsnemen in de publiekshal. Bij de start van de avond vraagt de voorzitter de initiatiefnemer om zijn/haar initiatief in twee minuten te presenteren. Na deze korte presentaties krijgt elke initiatiefnemer een plaats in de hal. Hier kan een ieder met de initiatiefnemer in gesprek.
In verband met maatregelen omtrent de bestrijding van het Corona virus zal de komende Et er Oer ha digitaal plaatsvinden. Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk via deze site. U kunt voor meer informatie ook contact opnemen met de griffie. Klik bovenaan in de balk op 'Contact'.
3. Het oordeel komt in de raad.
De raadsleden gaan niet met u, of collegeleden, in discussie. Raadsleden verzamelen informatie om tot een oordeel te kunnen komen. Het oordeel over het onderwerp en het debat tussen de raadsfracties vindt plaats in de commissie- en raadsvergadering.

Rekenkamercommissie De Waddeneilanden
Iedere gemeente in Nederland is verplicht om een rekenkamer of rekenkamerfunctie te hebben. De Waddeneilanden hebben samen Rekenkamercommissie De Waddeneilanden. Deze telt drie onafhankelijke leden. Zij hebben geen directe relatie met de politiek van de eilanden.

Wat doet de Rekenkamercommissie?
Rekenkamercommissie De Waddeneilanden wil bijdragen aan het versterken van het lokale bestuur op de eilandgemeenten. Dit doet zij door onderzoek uit te voeren voor alle gemeenteraden van de eilanden samen of voor een gemeenteraad apart. Zij onderzoekt welke resultaten de eilandgemeenten bereiken met hun beleid. Hoe ze dat doen en wat het kost. Op basis van dit onderzoek, geeft ze advies over wat beter kan of anders moet.
In een visiedocument en in het reglement van orde is te lezen hoe de rekenkamercommissie werkt. Jaarlijks wordt bijvoorbeeld een jaarplan en jaarverslag verzorgd.

Contact met de Rekenkamercommissie
Heeft u vragen aan Rekenkamercommissie De Waddeneilanden? Of heeft u een idee voor een onderwerp om te onderzoeken? U kunt de leden bereiken door het sturen van een e-mail. Dit kan naar rekenkamer.dewaddeneilanden@gmail.com

Voor meer informatie over de Rekenkamer klik op onderstaande link.


https://www.texel.nl/mozard/!suite86.scherm0325?mPag=5351&mNch=bhir9v4a85

In het raadsinformatiesysteem IBabs staan de vergaderstukken vanaf 2020. Bent u op zoek naar oudere vergaderstukken? Kijk dan in het archief. Via de  link hieronder komt u op de website waar u de kalender terugvindt met daarin de vergaderingen en agendastukken voor 2020.

In deze leeromgeving vindt u een rijk aanbod aan digitale opleidingen en trainingen. Deze kunnen raadsleden helpen bij hun werk voor de gemeenteraad.
De digitale leeromgeving is ontwikkeld  in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in samenwerking met de Vereniging van Griffiers, Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het ministerie van Binnenlandse Zaken.  Klik op de link hieronder voor verbinding met deze omgeving.

Klik op onderstaande link om verbinding te maken met deze omgeving.


https://academieportal.nl/raadsleden/?toremove=/raadsleden&goback=leeromgeving.raadsleden.nl