Vraagbaak

Inloggen als "raadslid" volstaat. Geen wachtwoord nodig.

https://leeromgeving.raadsleden.nl
Als inwoners of belanghebbende kunt in een commissievergadering het woord voeren (spreekrecht) over onderwerpen die op de agenda staan. Als u wilt inspreken kunt u dat tijdig voorafgaand aan de commissievergadering melden bij de griffier: h.vanberkel@reuseldemierden.nl. Daarbij vermelden naam, adres en tel.nr. en het onderwerp waarover u wenst te spreken. In principe bedraagt de inspreektijd max. 5 minuten.
Inspreken tijdens een raadsvergadering is alleen mogelijk bij agendapunten die geen voorbereiding in een van de commissies hebben gehad. Als u wilt inspreken, kunt u dat melden bij de griffier: h.vanberkel@reuseldemierden.nl of via tel. nr. 0497-650040.
Elke commissievergadering kent een Vragenrecht voor burgers. Afhankelijk van in welke commissie het thema of de vraag thuishoort, kunt u daarvoor gebruik maken van het Vragenrecht voor burgers. In de meeste gevallen zal de commissie procedure-afspraken maken voor een vervolg.
Neemt u dan even contact op met de griffier via: - email: h.vanberkel@reuseldemierden.nl - tel.: 0497-650040.