Vraagbaak

De raadscommissies bespreken raadsvoorstellen, besluiten en mededelingen van het college van B&W en brieven van inwoners en externen. Pas als de raadscommissie een voorstel geschikt vindt voor besluitvorming, gaat het naar de gemeenteraad.

Als u hier gebruik van wilt maken, kunt u zich aanmelden via griffie@ooststellingwerf.nl of telefonisch via +14 0516. U krijgt maximaal 5 minuten spreekrecht.

Als u gemeenteraadslid in onze gemeente wilt worden, moet u:

  • 18 jaar of ouder zijn;
  • Niet uitgesloten zijn van het kiesrecht;
  • Wonen in onze gemeente;
  • Lid zijn van een politieke partij in onze gemeente.

U kunt ook zelf een politieke partij oprichten. Kijk op onderstaande link voor meer informatie.


https://www.raadsleden.nl/

Gemeenteraadslid zijn is geen fulltime functie, maar een zogenaamde nevenfunctie. Daarom krijgen gemeenteraadsleden geen salaris, maar een vergoeding. De hoogte van de vergoeding wordt landelijk vastgesteld op basis van de gemeentegrootte.

Ja, meestal wel. Maar hierop kunnen uitzonderingen zijn.

U kunt de vergadering live of achteraf volgen via ons online raadsinformatiesysteem. Via onderstaande link komt u uit bij de vergaderingen kalender. Daar kunt u de gewenste vergadering aanklikken en volgen of achteraf terugkijken / luisteren. U kunt hier ook de vergaderstukken inzien.


https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/Ooststellingwerf