Vraagbaak

Als inwoner van de gemeente Oirschot heeft u rechten en kunt u uw stem laten horen. Op die manier komt de gemeenteraad nog beter te weten wat er leeft binnen de gemeente. Raadsbijeenkomsten De Raad kent twee vormen van overleg met verschillende mogelijkheden voor u om te komen luisteren of iets in te brengen: • De voorbereidende raadsbijeenkomst: In principe zijn deze bijeenkomsten openbaar. U bent dus van harte welkom. Alleen bij gegronde redenen kan een onderwerp achter gesloten deuren besproken worden. De bijeenkomsten kunnen informatief of opiniërend van aard zijn. Bij een opiniërende bijeenkomst wordt u in de gelegenheid gesteld om uw mening te geven of een vraag te stellen. • De besluitvormende raadsvergadering: Ook hier bent u van harte welkom. Als u tijdens een besluitvormende raadsvergadering wilt inspreken, neem dan tot 48 uur voorafgaande aan de vergadering contact op met de griffier of vraag digitaal spreekrecht aan.
Dan kan dat in het webarchief van de gemeente Oirschot. Zie de link:

https://oirschot.archiefweb.eu/#archive
U kunt bellen met de griffie op 0497 583333 of digitaal spreekrecht aanvragen. Dit kunt u doen via onderstaande link.

https://www.oirschot.nl/spreekrecht
U heeft zelf de mogelijkheid om een voorstel aan te dragen, dat rechtstreeks op de agenda van de gemeenteraad geplaatst wordt. U kunt dit doen via het Burgerinitiatief. Iedereen die 16 jaar of ouder is en inwoner is van de gemeente Oirschot kan een burgerinitiatief indienen. Natuurlijk zijn er wel een aantal voorwaarden aan verbonden. De belangrijkste voorwaarde is dat het verzoek door ten minste 50 personen moet worden ondersteund. Verder moet het voorstel duidelijk omschreven worden en moet het gaan over een onderwerp waarover de gemeenteraad ook daadwerkelijk kan beslissen. Wilt u meer informatie over het indienen van een burgerinitiatiefvoorstel, neem dan contact op met de griffier van de gemeente Oirschot, tel. (0499) 583 333.