Vraagbaak

De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van Montferland. De raad stelt de hoofdlijnen van het beleid vast en controleert het college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad wordt eens in de vier jaar gekozen door de inwoners van Montferland.

De raad bestaat uit de fracties CDA, Lokaal Belang Montferland, PvdA, VVD, D66, Lijst Groot Montferland en Rob Mos.

Inwoners en andere belangstellenden kunnen bij de griffie terecht voor vragen over vergaderingen of het toezenden van informatie aan de raad. U kunt mailen naar griffie@montferland.info of bellen via 0316-291378.

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn live te volgen via de volgende link.


https://channel.royalcast.com/montferland/