Vraagbaak

De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente Kaag en Braassem en vertegenwoordigt alle inwoners. De inwoners bepalen elke vier jaar wie er in de raad komt tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad. De raad stelt de hoofdlijnen van het beleid vast en neemt de belangrijkste beslissingen. Met steun van de ambtelijke organisatie (de medewerkers van de gemeente) doen burgemeester en wethouders beleidsvoorstellen aan de raad en voeren zij het beleid uit. De raad controleert of het college van burgemeester en wethouders het vastgestelde beleid goed uitvoert.
Onder constructie............................................. op de eerste maandag
Onder constructie ......................................... De gemeenteraad van Kaag en Braassem......