Vraagbaak

De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente. De gemeenteraad is gekozen door inwoners van de gemeente en bestaat uit 15 leden.

De drie belangrijkste taken van de gemeenteraad zijn:

  1. Vaststellen van het beleid van de gemeente;
  2. Controleren of het college van burgemeester en wethouder het vastgestelde beleid goed uitvoert;
  3. Optreden als vertegenwoordiger van de inwoners van Gulpen-Wittem.

Dit kan op verschillende manieren:
1. Door contact op te nemen met een raadslid. Kijk voor de contactgegevens van onze raadsleden bij 'Wie is wie'.

2. Door een brief ter attentie van de gemeenteraad te sturen naar info@gulpen-wittem.nl of opsturen per post naar:

Gemeente Gulpen-Wittem
t.a.v. de gemeenteraad
Postbus 56
6270 AB Gulpen

We plaatsen uw brief als ingekomen stuk op de agenda van de raad. Uw brief wordt voor kennisneming aan de raad voorgelegd of doorgezet naar het college voor beantwoording.

Indien uw onderwerp geagendeerd is voor een Sprekersplein, kunt u deelnemen aan de vergadering. U moet dit uiterlijk om 12:00 uur op de dag voorafgaand via griffie@gulpen-wittem.nl kenbaar maken.

Een reces is een periode waarin er geen vergaderingen zijn. Deze zijn gelijk aan de basisschoolvakanties.Tijdens de recesperiodes kunnen raadsleden de volgende vergaderperiodes voorbereiden, allerlei stukken en dossiers bestuderen of werkbezoeken afleggen.

De geluidsopnames van de raad vindt u als u op onderstaande link klikt. U kunt hier zelfs per agendapunt en per spreker de opname heel overzichtelijk terugluisteren. Het volledige audio-bestand wordt tevens als volledig MP3-bestand geĆ¼pload bij de desbetreffende vergadering


https://gulpen-wittem.raadsinformatie.nl/