Vraagbaak

De gemeenteraad heeft 3 belangrijke taken:

  • De bevolking van Borne vertegenwoordigen. Raadsleden treden op namens de inwoners
  • De hoofdlijnen bepalen van het beleid van de gemeente. De gemeenteraad besluit bijvoorbeeld hoeveel geld waaraan wordt besteed (programmabegroting). Ook besluit de gemeenteraad over gemeentelijke wetten (verordeningen). Vaak gaat het over onderwerpen die veel inwoners aangaan zoals wonen, werken, cultuur en recreatie
  • Controleren of het college van burgemeester en wethouders (B&W) het afgesproken beleid goed uitvoert