Vraagbaak

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking getreden. Het spreekt voor zich dat ook de gemeenteraad zich houdt aan de voorwaarden. Wilt u hier meer over weten? Ga dan naar:

https://www.achtkarspelen.nl/organisatie-bestuur-achtkarspelen/privacyverklaring_47228/
Voorafgaand aan elk agendapunt van de informatiecarrousel en de raadsvergadering kunnen burgers het woord voeren over de geagendeerde onderwerpen. De raadsleden nemen de inspraakreacties mee in de beraadslaging, waarna de fracties een mening vormen over het voorliggende raadsvoorstel. Er kan niet worden ingesproken • over besluitvormende agendapunten; • over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen; • over voorstellen afkomstig uit de raad zelf; • indien de inspreker met betrekking tot hetzelfde agendapunt al een keer gebruik heeft gemaakt van het spreekrecht. Als u wilt inspreken, kunt u contact opnemen met de griffie: tel.: (0511) 548254 of 548698 e-mail: raadsgriffie@achtkarspelen.nl Via onderstaande link vindt u alle regels met betrekking tot inspraak.

https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Achtkarspelen&id=28701d4d-7bfe-4a26-b434-08d396ef4ba9
In Achtkarspelen wordt eenmaal per drie weken een mening vormende/besluitvormende raadsvergadering gehouden. Er zijn geen raadscommissies, maar een week voor de raadsvergadering vindt er een informatiecarrousel plaats, waarin ook inspraak door burgers plaatsvindt. Aan de hand van de agenda van de raadsvergadering geven de fracties aan over welke onderwerpen nog vragen zijn en dus geagendeerd moeten worden voor de informatiecarrousel. De onderwerpen waar geen vragen over zijn, komen ook op de agenda (onder de ‘overige stukken’), zodat er wel ingesproken kan worden. Deze onderwerpen worden inhoudelijk niet behandeld. De raadsvergadering wordt voorafgegaan door een vragenhalfuur voor raadsleden. Hierbij kunnen raadsleden mondelinge vragen stellen aan het college van B&W over actuele en belangrijke zaken. De raadsvergadering bestaat uit een besluitvormend en een mening vormend/besluitvormend deel. Wanneer de raadsvergaderingen en informatiecarrousels dit jaar plaatsvinden, kunt u zien in de kalender, of in het overzicht via de link hieronder. De vergaderingen worden rechtstreeks uitgezonden via deze website en direct nadat de raad heeft vergaderd kunt u de vergadering nogmaals bekijken.

https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Achtkarspelen&id=63036b85-769a-4245-9d0a-41ab436f7eac
In april 2017 is de raad overgestapt naar een ander vergadersysteem en de vergaderstukken van de periode 2006 - maart 2017 zijn te vinden op de archiefsite. Zie voor het webadres de link hieronder.

https://archief.raad-achtkarspelen.nl/
De fracties in de gemeenteraad houden spreekuur voor inwoners van de gemeente die van gedachten willen wisselen over kwesties die in de raadsvergadering aan de orde komen. Ook andere algemene of persoonlijke zaken kunnen daar besproken worden. De spreekuren vinden plaats op het gemeentehuis, tijdens de fractievergaderingen. Data fractievergaderingen 2018: Do. 11 januari 2018 Do. 1 februari 2018 Do. 22 februari 2018 Do. 5 april 2018 Do. 17 mei 2018 Do. 7 juni 2018 Do. 28 juni 2018 Do. 6 september 2018 Do. 4 oktober 2018 Do. 8 november 2018 Do. 29 november 2018 Voor een afspraak kunt u contact opnemen met de fracties. Op de pagina 'Wie is wie' vindt u de contactgegevens, zie onderstaande link.

https://ris2.ibabs.eu/People/Profiles/Achtkarspelen/02234eda-8000-4d23-b75c-52043ff06892
De gemeenteraad beslist over zaken die u direct raken. Maar hoe werkt de gemeenteraad? En hoe kunt u invloed uitoefenen? De leden van de raad leggen het u graag uit. De gemeenteraad organiseert een aantal keer per jaar de ‘Gast van de raad’. Als gast van de raad krijgt u een kijkje achter de schermen van de gemeenteraad. U wordt om 18.00 uur ontvangen door de burgemeester, een raadslid, een wethouder en de griffier. Zij geven u tijdens een broodmaaltijd uitleg over de werkwijze van de gemeenteraad. Daarna kunt u de gemeenteraadsvergadering bijwonen. ‘Gast van de raad’ in 2018: Donderdag 15 februari, gastheer Tjibbe Brinkman (FNP) Donderdag 19 april, gastheer Theun Nicolai (PvdA) Donderdag 19 juli, gastheer Douwe van Oosten (CU) Donderdag 18 oktober, gastheer Jacob Zwaagstra (CDA) Donderdag 22 november, gastheer Freddy Hoekstra (VVD) Ruim twee weken voor de betreffende raadsvergadering wordt er een uitnodiging van een raadslid geplaatst op de gemeentelijke infopagina in de Feanster, waarna u zich aan kunt melden. 'Gast van de raad' is alleen bedoeld voor inwoners van de gemeente Achtkarspelen.