Bestuurssecretariaat

Het bestuurssecretariaat ondersteunt burgemeester en wethouders en kan u antwoord geven op allerlei vragen, zoals over het werk van de burgemeester en wethouders vergaderingen, of vergaderstukken.

Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad en kan u antwoord geven op allerlei vragen, zoals over het werk van de raad, vergaderingen, of vergaderstukken.