De griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad. Ook burgers, instellingen en organisaties kunnen met hun vragen terecht op de griffie. Dat kunnen vragen zijn over wanneer een onderwerp wordt besproken, maar ook vragen over procedures et cetera. De griffie plant vergaderingen, zorgt voor volledige en juiste vergaderstukken en adviseert over voorstellen, werkwijze en/of aanpak. Bij de griffie werken Linda Berendsen (griffier), Marie-Cécile Heuvelmans (commissiegriffier, plaatsvervangend griffier), Stella van den Bosch (raadsondersteuner), Sandra Langeslag en Ingrid Meeuwsen (griffiemedewerkers). Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact op met de griffie. Dit kan via telefoonnummer 088 432 72 03, per e-mail: griffie@wijchen.nl.
(088) 432 72 03

Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad en kan u antwoord geven op allerlei vragen, zoals over het werk van de raad, vergaderingen of vergaderstukken. De griffie is van ma. t/m do. telefonisch bereikbaar op 088 - 43207000 tussen 09:00 - 17:00 uur. En op vrijdag van 09:00 - 12:00 uur. Of per e-mail: griffie@druten.nl
088-432 70 00