Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad en kan u antwoord geven op allerlei vragen, zoals over het werk van de raad, vergaderingen of vergaderstukken. De griffie is van maandag tot en met donderdag van 09:00 - 17:00 uur en vrijdag van 09:00 - 12:00 uur telefonisch bereikbaar.
088-432 75 67