de griffie

Hebt u een praktische vraag over de gemeenteraad? Bijvoorbeeld over een vergadering of het spreekrecht? Of wilt u in contact komen met de gemeenteraad? De medewerkers van de griffie (de afdeling die de gemeenteraad ondersteunt) beantwoorden deze vragen graag! De griffie is tijdens kantooruren te bereiken op de volgende telefoonnummers: griffier Pascal van Corbach / 06-33054497 griffiemedewerkers Marrije van Beilen / 06-12619310 Rolien Boekholt / 0592-267705

de rekenkamercommissie

Heeft u vragen aan of over de rekenkamercommissie? Of wilt u onderzoeksonderwerpen aandragen? Dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de rekenkamercommissie mevrouw Van Corbach: Rekenkamercommissie Aa en Hunze t.a.v. mevrouw E.P. van Corbach Postbus 93 9460 AB GIETEN