Raadsgriffie

De gemeenteraad wordt ambtelijk ondersteund door de raadsgriffie. Aan het hoofd van de raadsgriffie staat de raadsgriffier. De raadsgriffie faciliteert en bewaakt het democratisch proces van de besluitvorming. Verder adviseren zij gevraagd en ongevraagd. De griffie vormt de schakel tussen de gemeenteraad, het college, inwoners en de ambtelijke organisatie van het college. Inwoners en andere belangstellenden kunnen bij de griffie terecht voor vragen over vergaderingen of het toezenden van informatie aan de raad. U kunt mailen naar raadsgriffie@zwolle.nl of bellen via 038 498 2181. Hieronder treft u een overzicht aan van de griffiemedewerkers.

Arthur ten Have

Raadsgriffier
038 498 2848

Mara Zweers

Raadsadviseur
038 498 2449

Evert Jan Bagerman

Raadsadviseur
038 498 2216

Maaike van Amstel

Communicatie adviseur
038 498 2376

Marijn Seuters

Raadsadviseur
038 498 2319

Annelie van der Poel

Griffie medewerker

Denise Bultman

Managementassistent / griffie medewerker
038 498 2181