Secretariaat Bestuursondersteuning

De Algemene Vergadering (AV) wordt ambtelijk ondersteund door de Bestuursondersteuning. Bestuursondersteuning faciliteert en bewaakt het democratisch proces van de besluitvorming. Verder adviseren zij gevraagd en ongevraagd. Bestuursondersteuning vormt de schakel tussen de Algemene Vergadering, het college, inwoners en de ambtelijke organisatie. Inwoners en andere belangstellenden kunnen bij bestuursondersteuning terecht voor vragen over vergaderingen of het toezenden van informatie aan de AV.
0320 274911