Raadsgriffie

Bij de raadsgriffie kunt u terecht als u invloed wilt uitoefenen in de gemeenteraad. Bijvoorbeeld, als u aandacht wilt voor een onderwerp. Of als u uw mening wilt geven over een probleem, plan of gebeurtenis. De raadsgriffie zorgt ervoor dat u in contact komt met de gemeenteraad.
(0316) 595 168

Will van der Vlies

Griffier raadsvergaderingen & commissie Middelen / Raadsadviseur

Roelien Heemsbergen

Raadsadviseur / commissiegriffier Samenleving / secretaris Rekenkamercommissie

Ellen Hondelink-Rinsma

Algemeen secretaris / commissiegriffier Ruimte