Griffie

De griffie ondersteunt, adviseert en faciliteert de gemeenteraad. Zo regelt de griffie de vergaderingen en de vergaderstukken en adviseert over voorstellen, werkwijze en /of aanpak. Om de belangen van de raad goed te kunnen waarborgen, is de griffie de schakel tussen de gemeenteraad, het college, de ambtelijke organisatie en de inwoners. Wilt u zelf een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad laten zetten of wilt u inspreken over een bepaald onderwerp tijdens een raadsvergadering of sessie, dan kunt contact opnemen met de griffie.
0255-567251