Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad en kan u antwoord geven op allerlei vragen zoals over het werk van de raad, vergaderingen of vergaderstukken.
0527 68 98 68

Rekenkamercommissie

Rekenkamercommissie Urk Postbus 77 8320 AB Urk
0527 68 98 68