Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad. Voor informatie of contact met de Tielse gemeenteraad kunt u contact opnemen met de griffie.
0344 637111