Griffie

De griffie ondersteunt en adviseert de gemeenteraad en de commissies. De griffie kan u antwoord geven op allerlei vragen, zoals over het werk van de raad, de vergaderingen en hoe u invloed op besluiten kunt hebben.

Rekenkamercommissie

U kunt contact opnemen met onze secretaris en onderzoeker Klaas Overbeek.