Griffie

De griffie voert het secretariaat van de gemeenteraad. De griffie bestaat uit Janny Hofman (griffier), Nienke de Vries (loco-griffier) en Anita van Rees (griffiemedewerker). Voor al uw vragen over de gemeenteraad kunt u terecht bij de griffie. Wij helpen u graag!
0562 44 62 44

Raadsleden

U kunt contact opnemen met raadsleden. Voor de contactgegevens kunt u terecht onder het kopje; 'Wie is wie'.

Brief aan de raad

Wilt u een onderwerp, idee of probleem onder de aandacht van de raad brengen? Dan kun u uw brief aan de raad mailen naar griffie@terschelling.nl. Natuurlijk kunt u uw brief ook per post sturen: Gemeente Terschelling t.a.v. de gemeenteraad, Postbus 14, 8880 AA West-Terschelling. We plaatsen uw brief als ingekomen stuk op de agenda van de raad. Voor meer informatie en tips over een brief aan de raad kijk bij; 'Vraagbaak'

Inspreken

Bij commissievergaderingen kan gebruik worden gemaakt van het spreekrecht. Wilt u hiervan gebruik maken? Meld dit tenminste 24 uur voor de aanvang van de vergadering de griffie (i.v.m. maatregelen ter bestrijding van Corona). De griffie zal met u de mogelijkheden bespreken. Tijdens raadsvergaderingen kan niet worden ingesproken.
0562 44 6244

Rekenkamercommissie

Heeft u vragen aan Rekenkamercommissie 'De Waddeneilanden'? Of heeft u een idee voor een onderwerp om te onderzoeken? U kunt de leden bereiken door het sturen van een e-mail.

Gemeente Terschelling

Voor alle overige vragen aan de gemeente Terschelling, informatie over of contact met de burgemeester of een wethouder.
0562 44 62 44