Contact met de Gemeenteraad

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar en u bent van harte welkom om ze bij te wonen. Er bestaan drie verschillende soorten openbare vergaderingen van de raad: beeldvormende bijeenkomst, oordeelsvormende raad en besluitvormende raad. In de kalender staat het vergaderschema van deze bijeenkomsten. Het is niet nodig om u van tevoren aan te melden indien u te gast wil zijn bij deze bijeenkomsten. De bijeenkomsten vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis van Stein.

Spreekrecht burgers

Tijdens de beeldvormende bijeenkomsten en oordeelsvormende raadsvergaderingen kunt u inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat. In de beeldvormende bijeenkomst kunt u bovendien inspreken op een onderwerp dat niet op de agenda staat. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit uiterlijk de maandag voorafgaande aan de betreffende raadsbijeenkomst voor 9.00 uur bij de griffie. Hij of zij vermeldt daarbij het onderwerp, namens wie en waarover het woord gevoerd zal worden. Klik hier voor de uitgebreide spelregels omtrent het spreekrecht in de vergaderingen.

Brief aan de raad

Als u een probleem of vraagstuk onder de politieke aandacht wilt brengen, kunt u een officiële brief aan de raad schrijven. Deze brief wordt dan verspreid onder alle raadsleden. Een raadslid heeft de mogelijkheid uw brief in een besluitvormende raadsvergadering aan de orde stellen.

Contact met raadsfracties of raadsleden

U kunt ook desgewenst contact opnemen met een gemeenteraadsfractie of met een individueel raadslid; de raadsleden zijn immers de volksvertegenwoordigers en in de gemeenteraad vertegenwoordigen zij u als burger. De contactgegevens kunt u elders op deze website vinden onder wie-is-wie. Wij wijzen u erop dat het uitdrukkelijk niet de bedoeling dat u meldingen of klachten met betrekking tot de openbare ruimte of de gemeentelijke dienstverlening via raadsleden of fracties aankaart. Dat kunt u eenvoudig via de gemeentelijk website doen: https://www.gemeentestein.nl/melding. Ook tal van andere onderwerpen kunt u online of anderszins met de gemeente regelen zonder tussenkomst van raadsleden; zie daarvoor het volgende overzicht: https://www.gemeentestein.nl/inwoners/overzicht.

Raadsgriffie

Voor verdere informatie over of contact met de Steinse gemeenteraad kunt u contact opnemen met de raadsgriffier via e-mail (griffie@gemeentestein.nl) of telefoon (046 4359292 / 4359245); we staan u graag te woord!