De raad digitaal bereiken

Heeft u een goed idee voor Soest? Dan kunt u de raad een email sturen via postbus2000@soest.nl tav. Rien van Vliet. Individuele raadsleden kunt u rechtstreeks een bericht sturen. U vindt hun contactgegevens onder 'Wie is wie'.

De raad telefonisch of per post bereiken

U kunt de raad telefonisch bereiken via de raadsgriffier, Rien van Vliet. Papieren post voor raadsleden of fracties kunt u sturen naar: De Griffie Postbus 2000 3760 CA Soest
(035) 609 34 11

De raad op sociale media

De raad is ook op Twitter en Facebook: https://www.facebook.com/RaadSoest https://twitter.com/RaadSoest