Griffie

De griffie van de gemeenteraad is tijdens kantooruren bereikbaar via:
(0485) 388 810 / 186