Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad en kan u antwoord geven op allerlei vragen, zoals over het werk van de raad, vergaderingen of vergaderstukken. De griffie is bereikbaar op werkdagen via:
0512 - 386 299

Griffier

De griffier ondersteunt en adviseert de gemeenteraad. Thomas Oosterhaven is de griffier van de raad van Opsterland.