Raadsgriffie

Voor informatie over of contact met de gemeenteraad van Opmeer kunt u contact opnemen met de raadsgriffier. Wilt u vóór de discussie van een agendapunt in de commissie- of raadsvergadering uw standpunt geven? Inspreken bij een agendapunt van één van de commissie- of raadsvergaderingen is mogelijk. Neem dan uiterlijk 48 uur voor de start van de vergadering contact op met de griffie. U kunt maximaal 5 minuten spreken. Het is vervolgens aan de raads- en commissieleden om uw inbreng al dan niet te betrekken bij de verdere behandeling van het agendapunt.
0226-363 333