De rekenkamer

De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid.

De Griffie

050 - 50 27 222

Gemeente Noordenveld

https://www.gemeentenoordenveld.nl/
050 - 50 27 222

Fractie Gemeentebelangen

www.gemeentebelangennoordenveld.nl

Fractie PvdA/GroenLinks

https://noordenveld.pvda.nl/ https://noordenveld.groenlinks.nl/

Fractie Lijst Groen Noordenveld

https://www.lijstgroennoordenveld.nl/

Fractie VVD

https://noordenveld.vvd.nl/

Fractie CDA

https://www.cda.nl/noordenveld/

Fractie ChristenUnie

https://noordenveld.christenunie.nl/

Fractie D66

https://noordenveld.d66.nl/