Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad en kan u antwoord geven op allerlei vragen, zoals over het werk van de raad, vergaderingen, of vergaderstukken. Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 09:00 en 16:00 uur

Rekenkamercommissie