Griffie

Wilt u inspreken tijdens een raads- of commissievergadering, of heeft u een vraag aan of over de politiek? Neem gerust contact op met de griffie. Dit kan via 06 5000 7361 of griffier@mookenmiddelaar.nl.