Griffie

Heeft u vragen over procedures, agenda’s en stukken? Wilt u inspreken in een vergadering? Of wilt u contact met de gemeenteraad? Neem dan contact op met de griffie. Telefoon: 06 50 16 50 25 (griffier) 06 50 00 73 85 (commissiegriffier)