Griffie

Burgers met een vraag aan of over de politiek kunnen zich tot de griffier wenden. Aanmelding voor het spreekrecht geschiedt ook via de griffier.