Gemeenteraad en griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad en kan u antwoord geven op allerlei vragen, zoals over het werk van de raad, vergaderingen, of vergaderstukken.
0411-655911