Griffie

De griffie is het ambtelijk apparaat van de gemeenteraad. U kunt daarom bij de griffie terecht als u vragen heeft over raadsaangelegenheden of als u inspraak wilt hebben in de gemeenteraad (bijvoorbeeld als u aandacht wilt vragen voor een specifiek onderwerp of als u uw mening wilt geven over een specifiek onderwerp). Ook kunt u terecht bij de griffie als u de gemeenteraad wilt uitnodigen voor een activiteit of bezoek. • Wilt u inspreken tijdens een commissievergadering op één van de onderwerpen op de agenda? Aanmelden kan tot uiterlijk 12:00 uur op de dag van de vergadering. Stuur alstublieft een e-mail of geef het telefonisch door. • Wilt u een onderwerp aandragen om te bespreken met de gemeenteraad tijdens een Beeldvorming inwoners? U moet dan uiterlijk 3 weken vóór aanvang van de beeldvorming het onderwerp aanmelden. Stuur alstublieft een e-mail of geef het telefonisch door. Wat doet de griffie? - Gemeenteraadsleden adviseren en ondersteunen bij hun raadswerk; - Besluitvorming van de gemeenteraad voorbereiden; - Organiseren van de vergaderingen; - Inwoners adviseren als zij invloed willen uitoefenen in de gemeenteraad; - Besluiten van de gemeenteraad bekendmaken; - Inwoners dichterbij de politiek van Leidschendam-Voorburg brengen. Bezoekadres: Huize Swaensteyn Herenstraat 72-74 2271 CK Voorburg Brief sturen? Gemeenteraad en griffie Postbus 1005 2260 BA Leidschendam