Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad, individuele raadsleden en de voorzitter van de raad (de burgemeester). Bij de griffie kunt u terecht voor allerlei vragen over de raad, zoals over het werk van de raad, vergaderingen of vergaderstukken.

Raadsleden en fractieassistenten

U kunt hen persoonlijk via de mail benaderen.
14058

Inspreken?

Als u wilt inspreken tijdens een Open Podium dan moet u vooraf even contact opnemen met de griffie. Dat kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur.

Rekenkamer

Gemeente Leeuwarden

Voor alle overige vragen aan de gemeente Leeuwarden, informatie over of contact met de burgemeester of een wethouder.