Griffie

Aan het hoofd van de raadsgriffie staat de raadsgriffier. De griffier adviseert, ondersteunt en faciliteert de gemeenteraad en individuele raadsleden en fractieondersteuners. De griffier zorgt samen met de burgemeester voor een goede voorbereiding en goed verloop van de raadsvergaderingen.
073-5131789

Rekenkamer

De Rekenkamer is een onafhankelijk instituut ingesteld door de gemeenteraad. Zij verricht onderzoek naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid en uitvoering.
073-5131789