Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad en zijn raadscommissies. Voor vragen over het werk van de gemeenteraad en de raadscommissies, vergaderingen, vergaderstukken of voor het aanvragen van inspreekrecht kunt u bij de griffie terecht. De griffie is elke dag bereikbaar. Vergaderstukken kunt u inzien via www.ibabs.eu. Login met site: heiloo gebruikersnaam: burger wachtwoord: burger
072 5356792