Griffie

Voor informatie over of contact met de Heerlense gemeenteraad kunt u contact opnemen met de griffie, het raadsondersteunend orgaan van de gemeente Heerlen.
045-5605069