Griffie Heerenveen

De gemeenteraad heeft een eigen ambtelijke ondersteuning, de griffie. De griffie is een verbindende schakel tussen de gemeenteraad, het college en de ambtenaren in het gemeentehuis. Bij de griffie werken: Raadsgriffier: Lammy Roest-Jonkers Adjunct-griffier: Jeltje Elzinga Raadsadviseur: Marc Jense Raadscommunicatie adviseur: Nienke Jongstra Griffiemedewerker: Mirjam Jansen Griffiemedewerker: Bianca te Braak Postadres: gemeente Heerenveen - afdeling GRIFFIE Postbus 15000 8440 GA HEERENVEEN
0513-617700