Gemeenteraad

Elke donderdagavond (uitgezonderd feest- of vakantiedagen) zijn er raadsleden in het stadhuis. De raad nodigt u van harte uit om naar het Stadhuis te komen om raadsleden te ontmoeten. U kunt alle vergaderingen van de raad live of achteraf volgen. Contact met fractie of raadslid Natuurlijk kunt u ook een afspraak maken met een van de politieke fracties of rechtstreeks contact opnemen met een raadslid. Postadres: Postbus 149, 3840 AC Harderwijk

Raadscommissies

Tijdens commissiebijeenkomsten kunt u inspreken voor alle onderwerpen die op de agenda staan. Bij het algemeen inspreekrecht kunt u ook inspreken over onderwerpen die niet op de agenda staan. Deze onderwerpen moeten echter wel raakvlakken hebben met de betreffende commissie. Voor meer informatie of het aanmelden van een onderwerp bij het inspreekrecht, kunt u contact opnemen met de raadsgriffie.

Rekenkamercommissie Ermelo-Harderwijk

0341 411 309

Raadsgriffie

Raadsgriffier: Erik (H.R.) Lanning Raadsadviseur procesondersteuning: Gea (G.H.) Gellaerts-van der Hoek Plv. raadsgriffier, raadsadviseur, commissiegriffier: Jenny (J.) Kooij Bezoekadres: Havendam 56 Postadres: Postbus 149, 3840 AC Harderwijk