Griffie

De griffie adviseert, ondersteunt en faciliteert de gemeenteraad, individuele raadsleden en de voorzitter van de gemeenteraad (de burgemeester). Bij de griffie kunt u terecht voor uw vragen over de gemeenteraad.
043 - 880 07 69

Raadsleden

U kunt contact opnemen met individuele raadsleden. Voor de contactgegevens kunt u terecht onder het kopje 'wie is wie'. Mocht u een bericht naar alle leden van de gemeenteraad willen sturen, dan kunt u gebruik maken van onderstaand e-mailadres. Richt uw brief dan t.a.v. de gemeenteraad.

Inspreken

U kunt tijdens een Sprekersplein inspreken om uw zienswijze kenbaar te maken over een geagendeerd onderwerp. U kunt zich hiervoor tot uiterlijk tot 12:00 uur op de dag voorafgaande aan het Sprekersplein aanmelden via onderstaand e-mailadres.
043 - 880 07 69

Rekenkamercommissie

De onafhankelijke Rekenkamercommissie Zuid-Limburg onderzoekt of het gemeentebestuur haar werk goed doet. Als inwoner kunt u ook een onderwerp voor onderzoek voorstellen.
06 - 15 18 03 06

College van B&W

Als u de burgemeester of één van de wethouders wilt spreken, kunt u telefonisch een afspraak maken met het bestuurssecretariaat.