Griffie

Voor informatie over of contact met de gemeenteraad kunt u contact opnemen met de griffie, het raadsondersteunend orgaan van de gemeente Bergeijk.
0497 551450

CDA Bergeijk

Secretaris: Mevrouw I. (Irene) Gijsbers

LPB, Lokale Partij Bergeijk

Secretaris: De heer M. (Mark) Verhoeven
06 - 51 71 06 82

GroenLinks-PvdA Bergeijk

Secretaris: Mevrouw C. (Christine) Van den Berghe

VVD Bergeijk

Secretaris: De heer J. (Jan) Verhoeven