Griffie

Heeft u vragen over de gemeenteraad of aan een van de raadsleden? Heeft u vragen over de agenda van de vergaderingen? Zoekt u informatie over raadsbesluiten? Wilt u inspreken in één van de vergaderingen? U kunt met dit soort vragen terecht bij de commissiegriffiers. De griffie is bereikbaar tijdens openingstijden van het gemeentehuis.