Griffie West Betuwe

De gemeente Geldermalsen is in 2019 na herindeling opgegaan in de gemeente West Betuwe. De raadsinformatie van de raad van gemeente Geldermalsen kan gebruikt worden beeldvorming van besluitvorming uit de raadsperiode 2012-2018. Voor meer informatie kun u contact opnemen met de griffie van West Betuwe.
0345 - 72 88 00