Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad en geeft antwoord op vragen over het werk van de raad, vergaderingen, vergaderstukken en inspreken tijdens de voorbespreking. Ook kunt u via de griffie in contact komen met de gemeenteraad.