Griffie

Voor informatie over of contact met de gemeenteraad(sleden) kunt u contact opnemen met de griffie, het raadsondersteunend orgaan van de gemeente Bladel. Jelle van der Wiel is de griffier.
0497 36 16 52